RETRO MALAYSIAN RIDERS

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Kisah Abu Yazid Al Bustami Abu Yazid Al Bustami


Member

Status: Offline
Posts: 19
Date:
Kisah Abu Yazid Al Bustami Abu Yazid Al Bustami


 

Kisah Abu Yazid Al Bustami
Abu Yazid Al Bustami seorang
ahli Sufi yang dikejutkan oleh
mimpinya supaya pergi ke
gereja Samaan. Tiga kali
mimpinya itu berulang. Lalu ia
bersiap dengan pakaian dan
cara yang diberitahu dalam
mimpinya. Ia masuk ke gereja
Samaan tanpa diketahui oleh
Paderi-paderi yang hadir. Dia
bersama-sama paderi lain
menanti kedatangan ketua
Paderi. Setelah ketua Paderi
datang, ketua Paderi itu tidak
dapat berucap. Dia tahu ada
orang lain, orang Islam di
dalam gereja itu. Katanya,
ada orang yang percaya
kepada Syariat Muhammad di
dalam gereja ini.
Semua paderi menjadi gempar
dan mereka menghendaki
orang itu di bunuh. Namun
ketua paderi mencegahnya,
sebaliknya ketua paderi
meminta orang itu bangun
supaya mereka dapat
mengenalinya. Abu Yazid Al-
Bustami pun bangun, tanpa
rasa takut.
Menjawab 50 pertanyaan
bertanya 1 pertanyaan.
Ketua paderi berkata, wahai
pengikut Muhammad, saya
akan mengajukan pertanyaan
kepada kamu. Jika kamu
dapat menjawab semuanya
dengan benar, maka saya
akan mengikuti agama kamu.
Namun jika kamu tidak dapat
menjawabnya, maka kami
akan membunuhmu.
Jawab Abu Yazid, baiklah!
Tanyakan apa saja yang kamu
ingin tanyakan.
Ketua paderi itu
mengemukakan 50 pertanyaan
bertubi-tubi dan kemudian
Abu Yazid menjawabnya
dengan tepat.
Kata Abu Yazid, saya sudah
jawab semua pertanyaan tuan.
Sekarang apakah ada lagi
pertanyaan-pertanyaan yang
lain?
Semua pendeta menjawab,
tidak ada lagi,
Kemudian Abu Yazid
mengemukakan pertanyaan
kepada mereka. beritahu
saya
kunci Syurga dan Neraka
langit.
Tidak seorang pun yang dapat
menjawabnya dan mereka
mengaku
bahwa memang mereka tidak
tahu jawabannya. Baru satu
pertanyaan sudah tidak
dapat dijawab sedangkan Abu
Yazid telah menjawab
berpuluh pertanyaan. Mereka
meminta ketua paderi
menjawab, namun ia
membisu.
Katanya, bukan saya tidak
mau menjawab, tetapi saya
takut kamu semua
tidak sependapat.
Mereka heran mendengar
kata-kata ketua paderi itu.
Akhirnya mereka mendesak
juga dan bersedia untuk
menyetujui serta menerima
kata-kata ketua mereka.
Kemudian ketua Paderi
menjawab Bahwa kunci
Syurga dan Kunci langit itu
tidak lain ialah LAILA
HAILLALLAH HU MUHAMMAD
DARASULULLAH. Tegas ketua
paderi.
Mereka semua tersentak,
terdiam. Lalu Abu Yazid
berkata, memang benar kata
ketua kamu ini. Semua
paderi memeluk Islam, Abu
Yazid menuntut janji kepada
ketua paderi dan persetujuan
pengikut-pengikutnya.
Sahabat-sahabat sekalian
percayalah bahwa apa yang
saya ceritakan ini adalah
benar. Saya tidak dipaksa oleh
siapapun dalam mengucapnya.
Memang sudah lama saya
fikirkan hendak
menyampaikan masalah ini
kepada sahabat-sahabat
semua, tetapi saya bimbang
sahabat-sahabat tidak akan
percaya kepada saya lagi.
Saya hanya menunggu waktu.
Dari mana tuan mengetahui
perkara ini? Tanya salah
seorang paderi.
Dari ketua sebelum saya.
Jelas ketua paderi.
Sebelum ketua itu meninggal
dunia dia telah bersumpah
bahwa perkara yang
dikatakan itu adalah benar.
Sambung ketua paderi itu.
Kalau begitu, apa lagi yang
kita tunggu! Ketua paderi
dan pengikut-pengikutnya
semuanya memeluk Islam
disebabkan oleh Abu Yazid.
Ilmu Abu Yazid telah
menyelamatkan daripada
maut. Ilmu ketua paderi telah
menyelamatkan daripada
kesesatan dan ilmu kedua-
duanya telah menutup tabir
kejahilan dan menyingkap
tabir kebenaran dan Islam!
Berikut ini Pertanyaan Ketua
Paderi. Dan Jawaban Abu
Yazid Al-Bustami
1. Yang satu tidak ada duanya.
Kewujudan Allah Maha Esa.
Dia Tuhan yang tunggal tiada
sekutu baginya.
2. Yang dua tiada tiganya.
Malam dan siang. Apabila
pergi malam datanglah siang
dan apabila pergi siang
datanglah malam.
3. Yang tiga tiada empatnya.
Kursi, Kalam dan Arash Allah
Hu subhanahu Wataala.
4. Yang empat tiada limanya.
Taurat, Injil, Zabur dan Al-
Quran.
5. Yang lima tiada enamnya.
Islam telah memfardukan
solat lima waktu: Zohor, Asar,
Maghrib, Ishak dan
Subuh.
6. Yang enam tiada tujuhnya.
Hari-hari Allah telah
menciptakan langit dan bumi.
Ini semua tersebut didalam
Kitab-kitab suci juga.
7. Yang tujuh tiada
delapannya.
Tujuh petala langit dan tujuh
lapis bumi yang disebut di
dalam Kitab Suci juga.
8. Yang delapan tiada
sembilannya.
Bilangan Malaikat yang
memikul Arash Allah Taala
yang disebutkan di dalam
Kitab Suci (artinya): dan akan
memikul Arash Tuhan kamu
pada hari (Kiamat)
itu adalah delapan Malaikat.
9. Yang sembilan tiada
sepuluh.
Bilangan kaum daripada
golongan manusia yang
menjadikan kerusakan bumi
Allah,
sebagaimana yang tersebut di
dalam Kitab Suci (artinya): di
dalam kota itu dahulu
terdapat sembilan kumpulan
yang menjadi perusak bumi,
mereka tidak pernah
melakukan yang baik.
10. Sepuluh yang sempurna.
Kewajiban puasa sepuluh hari
ke atas orang yang berihram
haji sebagaimana
firman Allah Taala (artinya):
Maka hendaklah ia (orang
yang berihram haji)
berpuasa tiga hari semasa haji
dan tujuh hari setelah kembali
ke negerinya.
Itulah dia sepuluh yang
sempurna.
11. Yang sebelas.
Saudara-saudara Nabi Yusuf
Alaihissalam.
12. Yang dua belas.
Bilangan bulan dalam
setahun.
13. Yang tiga belas.
Mimpi Nabi Yusuf Alaihissalam
yang tersebut di dalam Kitab
Suci:
Sesungguhnya Aku melihat
sebelas bintang, matahari dan
bulan. Jumlahnya
tiga belas.
14. Orang yang berdusta,
kemudian dapat masuk
Syurga.
Mereka ialah saudara-saudara
Nabi Yusuf Alaihissalam.
Mereka memberitahu
ayah mereka Nabi Yaakob
Alaihissalam bahwa Yusuf
telah di makan serigala.
Mereka membawa pakaiannya
yang dilumur dengan darah
kambing. Perkara yang
mereka lakukan itu adalah
suatu dusta.
15. Orang yang benar, tetapi
mereka dimasukkan ke dalam
neraka.
Mereka ialah kaum Yahudi
dan Nasrani, sesuai dengan
firman Allah Taala (artinya) :
telah berkata, Kaum Yahudi,
kaum Nasrani itu tidak benar
dan berkata kaum Nasrani
pula kaum Yahudi itu tidak
benar. Kedua-dua kaum itu
berkata benar pada tuduhan
mereka antara satu dengan
lain, namun mereka tidak mau
tunduk kepada kebenaran
yang ada di hadapan mereka
yaitu mempercayai agama
yang di bawa oleh Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasalam sebagai
penyempurna agama yang
sebelumnya. Lantaran itu
mereka menduduki neraka.
16. Tempat roh dalam badan
manusia.
Roh berada di dalam tubuh
badan manusia yang hanya
diketahui hakikatnya oleh
Allah Taala kerana roh adalah
merupakan urusan Allah
Taala jua, berdasarkan
firmannya (artinya): katakan
roh itu dari perkara urusan
Tuhanku.
17. Al Zariyati Zarwa.
Nama empat macam angin.
18. Al Hamilati Wakra.
Awan gemawan di dada langit.
19. Al Jariyati Yusra.
Perahu-perahu yang belayar di
laut.
20. Al Mukassimati Amra.
Malaikat-malaikat yang
bertugas membagi-bagikan
rezeki kepada manusia pada
malam Nisfu Syaaban.
21. Yang empat belas.
Tujuh petala langit dan tujuh
lapis bumi yang sesuai dengan
firman Allah
Taala (artinya): Maka Allah
berfirman kepadanya yaitu
kepada tujuh petala
langit dan tujuh lapis bumi,
datanglah kepada aku secara
patuh terhadap
perintahku ataupun secara
terpaksa. Maka berkata
kedua-dua langit dan bumi,
kami akan datang kepadamu
secara patuh dan taat.
22. Kubur yang berjalan
dengan penghuninya.
Ikan besar yang menelan Nabi
Yunus Alaihissalam. Nabi
Yunus Alaihissalam
di bawa oleh ikan ke mana-
mana sahaja yang akhirnya
dimuntahkan di pantai
dengan izin Allah Taala.
23. Yang bernafas, tetapi tidak
mempunyai roh.
Waktu subuh seperti firman
Allah Taala (artinya): demi
subuh apabila ia
terlepas.
24. Air yang tidak turun dari
langit dan tidak keluar dari
bumi.
Air yang dikirim oleh ratu
Balqis kepada Nabi Sulaiman
Alaihissalam di dalam botol
yaitu air peluh kuda.
25. Empat yang bukan
daripada golongan manusia,
Malaikat dan bukan
daripada punggung lelaki dan
daripada perempuan.
Kibas yang di bawa Jibril
Alaihissalam sebagai korban
ganti Nabi Ismail
Alaihissalam, unta Nabi Salleh
Alaihissalam yang disembelih
kaumnya, untuk
Nabi Adam dan Siti Hawa
Alaihissalam.
26. Satu ciptaan Allah, lalu
diingkarinya sebagai satu yang
buruk.
Suara keledai yang tidak
sedap didengar, sesuai dengan
firman Allah Taala (artinya):
sesungguhnya suara yang
paling buruk ialah suara
keledai
27. Darah yang mula-mula
mengalir ke bumi.
Darah Habil yang dibunuh oleh
saudaranya Kabil.
28. Sesuatu ciptaan Allah, lalu
diangkat sesuatu yang berat.
Muslihat kaum wanita, seperti
Firman Allah Taala (artinya):
sesungguhnya tipu
muslihat wanita adalah suatu
tipu muslihat besar atau
berat.
29. Pada mulanya sebatang
kayu kemudian menjadi roh.
Tongkat Nabi Musa
Alaihissalam
30. Wanita yang paling utama.
Hawa, ibu sekalian manusia,
kemudian Khatijah dan Aisyah,
Asiah (isteri Firaun) dan
Maryam Binti Imran.
31. Gunung yang paling
utama.
Gunung Tursina
32. Binatang yang paling
utama. Kuda.
33. Bulan yang paling utama.
Bulan Ramadhan.
34. Malam yang paling utama.
Lailatul Qadar.
35. Tentang Attamah.
Hari Kiamat.
36. Pohon yang mempunyai 12
ranting, setiap ranting ada 30
daun, setiap daun ada lima
kembang, dua bunga di
matahari dan tiga bunga di
tepi kegelapan.
Pohon itu tahun yang
padanya ada 12 bulan, satu
bulan ada 30 hari. Lima itu
ialah lima waktu solat.
37. Satu benda yang pergi haji
dan tawaf di Baitullah, tetapi
tidak mempunyai roh dan
tidak wajib haji. Bahtera Nabi
Noh Alaihissalam.
38. Empat jenis air yang lain
rupanya dan rasanya, tetapi
sumbernya satu.
Air mata, air telinga, air
hidung dan air mulut. Air
mata masin, air telinga pahit,
air hidung masin dan air mulut
tawar.
39. Nakir, fatil dan kitmir.
Nakir ialah titik yang terdapat
pada kulit luar benih, fatil
ialah titik yang terdapat di
dalam benih dan kitmir ialah
kulit yang membaluti benih.
40. Sabid dan Labad.
Bulu kambing biri-biri dan
kambing kasi.
41. Sam dan Ram.
Makhluk yang telah ada
sebelum wujud Nabi Adam
Alaihissalam.
42. Maksud keledai Makwak.
Keledai Makwak tanda ia
melihat syaitan, lalu ia
berkata: Allah melaknatnya.
43. Maksud anjing menyalak.
Anjing menyalak bermaksud:
Awas! Celaka bagi penghuni-
penghuni neraka dari
kemurkaan Allah yang maha
berkuasa.
44. Maksud jeritan kuda.
Kuda menjerit bermaksud:
Maha suci Allah yang
memeliharaku ketika tentara
berpadu menyerang musuh
dengan penuh semangat.
45. Maksud jeritan unta.
Unta menjerit membawa
maksud: Hasbiyallahu Wakafa
Billahi Wakila
(artinya): Memadailah Allah
bagiku dan cukuplah Dia
tempat aku menyerahkan
diriku.
46. Maksud nyanyian burung
Bulbul.
Nyanyian Bulbul bermaksud:
Maha suci Allah pada waktu
pagi dan pada waktu
petang.
47. Maksud bunyi katak.
Bunyi katak bermaksud: Maha
suci Tuhan yang di sembah di
mana-mana sahaja
ada makhluknya dan di
tempat-tempat yang tiada
penghuninya.
48. Maksud kata-kata burung
Nakus.
Maksud kata-katanya: Maha
suci Allah sungguh-sungguh!
Wahai anak Adam!
Lihatlah di barat dan di timur
di dunia itu, adakah makhluk
yang menongkat langit?
49. Kaum daripada makhluk
Allah yang diutus kepadanya,
namun ia bukan
dari kumpulan jin, manusia
dan Malaikat.
Makhluk itu adalah lebih
seperti Firman Allah Taala
(artinya): dan Tuhan
kamu telah mewahyukan
kepada lebih.
50. Di mana malam ketika
siang dan di mana siang ketika
malam.
Kedua-duanya berada di
dalam ilmu Allah Taala yang
amat sulit.


__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1947
Date:

syukran.....

__________________

...solo rider....Member

Status: Offline
Posts: 19
Date:

zoulkapan wrote:

syukran.....


 AMIN..ALLAH HU RABBI......__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1947
Date:

eden suko lahh..dapat menambahkan ilmu agama...yg baik elok sgt d kongsi..btol x abg BAJI??

__________________

...solo rider....

Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard